dira

Dira

Kuwa kitovu ubora katika utoaji huduma bora za afya na ustawi wa jamii


Dhamira

Kutoa huduma bora na kamilifu za afya na ustawi wa jamii kwa jamii kupitia huduma za idara zinayofanya kazi vizuri nayotolewa na wafanyakazi wenye ujuzi na motisha