Idara ya Wangonjwa wa Nje

Posted on: June 17th, 2024

•    Usajili, Utuzaji wa kumbukumbu na Uchambuzi wa takwimu

•    Huduma ya kwanza

•    P0P application

•    Uchunguzi na Matibabu

•    Upasuaji mdogo   kama Kufunga vidonda,,